Afifa aan het woord bij Leyden Academy

Posted by on apr 21, 2023 in Blog | 0 comments

Afgelopen donderdag 13 april nam Afifa Tadmine van Stichting de Bloem op uitnodiging van Leyden Academy deel aan een groepsgesprek met deelnemers aan een educatief programma voor cursisten uit het management van de zorg- en medische sector dat door Leyden Academy wordt georganiseerd.

Ter herinnering: in november vorig jaar is het portret van Afifa Tadmine van Stichting de Bloem uit Amsterdam Oost, gefotografeerd door Henk Aschman, gekozen als het gezicht van Leyden Academy in 2023!!

Afifa stelde zich voor aan de deelnemers door over haar aangrijpende levensgeschiedenis te vertellen:

Hoe Afifa, in 1949 in Marokko geboren als oudste kind van een gezin met 7 kinderen, al jong een grote rol moest vervullen in het huishouden en gedurende haar hele jeugd een grote verantwoordelijkheid droeg voor de andere gezinsleden. Zelf spreekt Afifa ervan dat zij daardoor nooit echt van een jeugd- en kindertijd heeft genoten. Aan de andere kant heeft de vroege zorgzaamheid voor haar familie wel de kiem gelegd voor haar latere interesse in sociale dienstverlening en vrouwenemancipatie.

Ondanks dat zij goed kon leren zat een mogelijke carrière met een baan in Genève (Zwitserland) er helaas niet in, dat mocht niet van haar vader. In plaats daarvan werd zij op haar 19e, tegen haar zin, door haar vader uitgehuwelijkt aan een in Nederland wonende, veel oudere man. En zo kwam Afifa uiteindelijk in Nederland terecht.

Het huwelijk met haar eerste echtgenoot bracht haar geen geluk en na 7 jaar is die plotseling ontbonden tijdens een bezoek aan haar familie in Marokko. En tot overmaat van ramp overleed ook haar geliefde moeder enkele maanden later toen Afifa net weer terug in Nederland was.

Afifa ging werken als vrijwilliger in een vrouwencentrum en studeren. Zij hield zich bezig met vrouwenemancipatie en rondde een studie sociale dienstverlening aan het MBO af. Op haar 36e hertrouwde zij met de vader van haar twee dochters, maar is later toch weer gescheiden.

Door alle stress en spanningen van de voorgaande jaren werd Afifa uiteindelijk afgekeurd en kwam in de W.A.O. terecht. Maar zij kon toch niet stil blijven zitten: tot de kinderen het huis uit waren heeft zij door gewerkt als vrijwilliger en is zij ook lid geworden van de Ouderen Advies Raad Oost.

In 2012 richtte zij Stichting de Bloem op en organiseert nu al ruim 12 jaar vele activiteiten gericht op vrouwen met verschillende culturele achtergronden die in een sociaal maatschappelijk isolement zijn geraakt. Zij helpt en leert deze vrouwen voor zichzelf op te komen, zich verder te ontwikkelen en zelfstandig nieuwe activiteiten te ontplooien. Tegenwoordig is haar aandacht meer gericht op de specifieke sociale en fysieke problemen waar oudere vrouwen mee te maken hebben of nog krijgen.

De deelnemers aan het gesprek waren zichtbaar onder de indruk van het levensverhaal van Afifa. Uit hun vragen aan het einde van de bijeenkomst kwamen nog een aantal onderwerpen aan de orde:

  • Hoe zoveel ouderen (vooral met een niet-westerse achtergrond) in een sociaal isolement zijn geraakt;
  • Sociaal geïsoleerde vrouwen vaak niet durven te praten of te spreken met een Nederlander vanwege de taalachterstand;
  • Dat taallessen geen zin meer hebben bij deze ouderen als zij 50-plus zijn en beter praktische conversatielessen in de vorm van een rollenspel aan te bevelen zijn;
  • De veranderende rol van vrouwen ten opzichte van mannen in het huidige tijdsgewricht.

Afifa werd tenslotte als dank voor het gesprek beloond met een prachtig boeket bloemen namens de deelnemers en Leyden Academy.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *