Bewegen in Water

Let op: deze activiteit is i.v.m. de coronacrisis vervallen en gaat weer van start in het nieuwe seizoen vanaf 1 september 2020.

Onze meest succesvolle activiteit is ‘Bewegen In Water’. Onder leiding van een gecertificeerde aqua fitness instructrice (Marlies Schellen-de Jong) zorgen we ervoor dat de vrouwen bewegen… in water! Per groep kunnen er maximaal 20 vrouwen meedoen en per jaar kennen we twee seizoenen. Het eerste seizoen begint in september en het tweede seizoen begint in januari. Het abonnement voor het nieuwe seizoen in januari 2020 bedraagt € 42,00 voor 20 lessen van een uur. Als je per les betaalt dan zijn de kosten € 3,00 per les.

In verband met het grote succes starten wij op donderdag 23 januari 2020 weer het nieuwe seizoen met 2 groepen. Groep 1 van 07:30 tot 08:30 en groep 2 van 08:30 tot 09:30. Zie onze kalender voor de inschrijfdata

Locatie:

Sportfondsenbad Amsterdam-Oost
Land van Cocagneplein 44
1093 NB Amsterdam

Telefoon: 020 – 6650811
Website: https://www.sportfondsenbadamsterdamoost.nl/