Bewegen in Water

Onze meest succesvolle activiteit is ‘Bewegen In Water’. Onder leiding van een gecertificeerde aqua fitness instructrice (Marlies Schellen-de Jong) zorgen we ervoor dat de vrouwen bewegen… in water! Per groep kunnen er maximaal 20 vrouwen meedoen en per jaar kennen we twee seizoenen. Het eerste seizoen begint in september en het tweede seizoen begint in januari.

Locatie:

Sportfondsenbad Amsterdam-Oost
Land van Cocagneplein 44
1093 NB Amsterdam

Telefoon: 020 – 6650811
Website: https://www.sportfondsenbadamsterdamoost.nl/