Conversatieles

In 3 verschillende niveau-groepen wordt gewerkt aan de Nederlandse taal- en spreekvaardigheid.

Groep 1: laaggeletterden (niet kunnen lezen en schrijven).

Groep 2: begrijpend lezen en durven spreken door met elkaar in het Nederlands te oefenen.

Groep 3: taal- en conversatielessen op het hoogste basisschoolniveau en ondersteuning van inburgeringscursisten. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Het begint met taal die ook op het ROC wordt toegepast.

Het beheersen van de Nederlandse taal gunnen wij iedereen. Het zorgt voor onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.Daarom geven wij wekelijks Nederlandse les. Tijdens de les focussen we ook op het durven spreken van de taal. Spreken blijft spannend, maar als je oefent en blijft oefenen gaat het steeds beter. Op een laagdrempelige en gezellige manier kunnen de vrouwen zichzelf beter uitdrukken en worden zij zelfstandiger.Na de les drinken we koffie en kletsen we met elkaar. 

Heb je interesse in conversatieles? Kom gewoon langs in buurtcentrum Oosterpark of stuur dan een mailtje naar stichtingdebloem@hotmail.com.

Maximaal 7 cursisten per groep.
Iedere woensdag van 09:30 tot 11:30 uur in Buurtcentrum Oosterpark.
Er zijn geen kosten aan verbonden.