Stichting De Bloem

Wij zijn een multicultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen in Amsterdam, met als doel het organiseren van ontmoetingen tussen maatschappelijk geïsoleerde vrouwen door het organiseren van allerlei activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om de vrouwen te activeren, motiveren en stimuleren tot terugkeer naar of intreding in de arbeidsmarkt.

Geschiedenis

Het concept van Stichting De Bloem bestaat al geruime tijd. Eerder vonden de activiteiten plaats in de Laing Nekstraat in Amsterdam Oost. Sindsdien hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden.

In december 2019 bestond Stichting de Bloem 10 jaar

We zijn verhuisd, we hebben een nieuw bestuur én we hebben een nieuw aanbod van activiteiten. Sinds 20 december 2012 vormt De Bloem nu een officiële stichting onder het huidige bestuur.