Inloop met Dialoog. Verschil tussen man en vrouw.

Posted by on dec 9, 2014 in Blog | 0 comments

Een toegepast-psychologe behandelt verschillen tussen mannen en vrouwen. Zij vraagt
de vrouwen er enkele te noemen. Op een bord worden de antwoorden genoteerd. Zij vraagt soms om een toelichting. Dan gaat ze dieper op het e.e.a. in. Het blijkt dat “inkomen” heel belangrijk
is. De vrouw die ook inkomen inbrengt, is zelfstandiger dan zij die alleen het
huishouden doet. De alleenverdiener beheert al het geld, laat zijn vrouw er meestal buiten.
Nadelen noemt men in dit verband. Ook komt ter sprake dat bepaalde elementen, zowel manlijk als vrouwelijk kunnen zijn. De psychologe benadrukt, dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen,
wat in de praktijk lang niet altijd het geval is.
Een zeer boeiende morgen ook i.v.m. emancipatie en empowerment.
foto's 196