Informatiebijeenkomsten in oktober

Posted by on okt 1, 2023 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomsten in oktober

Op vrijdag 6 oktober komt de wijkagent voor de Oosterparkbuurt Simone van der Steen op bezoek in het Oosterparkhuis. De wijkagent is voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Tijdens de bijeenkomst maakt u kennis met haar en haar collega’s en geeft zij o.a. informatie over veiligheid in- en om het huis. Niet alleen voor kwetsbare ouderen maar ook voor andere bewoners van de Oosterparkbuurt.


Op vrijdag 13 oktober wordt er een presentatiegegeven door bewonersconsulent Bouchra Jartit van Stichting !Woon team Oost. Zij adviseren bewoners over en helpen met oplossen van problemen rond huren, onderhoud, renovatie, energie, woning zoeken, prettig wonen voor ouderen en andere woning en woonomgeving gerelateerde zaken.

!WOON in het kort

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. We zijn er voor huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden. We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. Veel van ons werk wordt betaald door de gemeente. Regelmatig worden we ook ingehuurd om bewoners bij te staan in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.